Bestuur

De VVE Het Emplacement staat ingeschreven in het handelsregister bij de KvK. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden van onze vereniging van eigenaren zelf. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Een ander lid van onze vereniging van eigenaren doet als administrateur het administratieve werk.

Gemiddeld elke anderhalve maand met een onderbreking in de zomermaanden is er een bestuursvergadering over allerlei lopende zaken. Verder is er incidenteel het nodige onderlinge, informele overleg met betrekking tot lopende zaken zowel mondeling als digitaal aangezien het bestuur de VVE Het Emplacement onder eigen beheer heeft.

 

Leden van het bestuur:

Dhr. A. Alberda, voorzitter

Dhr. J. Koopal, vice-voorzitter

Dhr. K. Waterlander, secretaris

Mevr. J. Molenaar, penningmeester

Dhr. W. Zigterman

Dhr. K. Dijkstra, administrateur