Informatie voor leden en bestuursleden

Leden kunnen allerlei documenten en agenda's en notulen van algemene ledenvergaderingen inzien.

Bestuursleden kunnen tevens agenda's en notulen van bestuursvergaderingen inzien.

Zodra men een optie kiest, wordt er om een naam en wachtwoord gevraagd, zodat alleen leden en bestuursleden VVE documenten mogen inzien.