Groenvoorziening

In 2010 heeft de gemeente op ons verzoek een plan groenvoorziening gemaakt om tegemoet te komen aan de wens van de bewoners van de stadswoningen (Woonfriesland) en de VVE Het Emplacement, zodat de brede stoep een fraaier uiterlijk kreeg en het uiterlijk van de straat daardoor werd verbeterd. Bovendien werd ter hoogte Spectrum Leeuwarden door het bestuur verzocht om een uitstapplaats,  die tevens door zijn vorm samen met de groenvoorziening een optische versmalling van de doorgaande weg suggereert voor het doorgaande verkeer. Er wordt hier helaas nog dikwijls nog te hard gereden in het 30 km zone gebied.

Via de volgende link kunt u de tekening van de uitgevoerde groenvoorziening bekijken.