Liuwwarder Archieven

't Kleine Krantsje en de Leeuwarder Courant digitaal beschikbaar op je pc.

Leeuwardens populaire, tweewekelijks verschijnend, 't Kleine Krantsje maakt een come-back op internet. Weliswaar geen nieuwe afleveringen, maar met speciale toestemming van uitgever Fenno Schoustra stelt het Historisch Centrum Leeuwarden nu alle jaargangen online ter beschikking. U kunt vrijuit bladeren door de oude krantsjes en zoeken op artikelen en zelfs op afzonderlijke woorden.

De Leeuwarder publicist, liefhebber van lokale geschiedenis en uitgever Fenno Schoustra verzorgde van 1964 tot 1997 de uitgave van het populaire krantje. Het blad bracht verhalen en foto's van oud-Leeuwarden en haar bewoners. Om gezondheidsredenen moest Schoustra in 1997 stoppen. Schoustra begon in 1964 met 't Kleine Krantsje, nadat hij eerder met veel succes voor de het blad 'de Leeuwarder gemeenschap' historische verhalen over de stad had geschreven. 't Kleine Krantsje werd een groot succes en een begrip bij veel (oud-) Leeuwarders. Het aantal abonnees groeide uit naar een aantal van 10.000 in het laatste jaar. De werkelijke lezerskring was nog veel groter, want de krant werd door veel abonnees doorgegeven aan oud- Leeuwarders waar ook ter wereld.

Klik hier om in oude uitgaven van 't Kleine Krantsje te lezen:

Sinds oktober 2007 zijn ook alle jaargangen van de Leeuwarder Courant (van 1752-heden) digitaal beschikbaar. Klik op onderstaande link om de website van de digtitale Leeuwarder Courant te openen: