Onderhoudsperikelen in het algemeen

Het toezicht op de condities van het gemeenschappelijke gebouw is van groot belang voor elke bewoner. Daarom moeten vele praktische en toekomstige zaken zo geregeld worden, dat een goede conditie van het gebouw en het gemeenschappelijke terrein gegarandeerd blijven. Voor reguliere controles van installateurs, reparateurs is het noodzakelijk betrouwbare partijen met een goede prijs-kwaliteitsverhouding worden gezocht. In zulke gevallen hebben we in de afgelopen tijd door verschillende dienstverleners offertes laten uitbrengen en beoordeeld om ten slotte de gunstigste, kortst lopende contracten te sluiten.

Lees meer...

 

Periodieke inspectie

Het is noodzakelijk gebleken, dat onderhoud en beheer om directe aandacht vragen van het verantwoordelijke bestuur van de VVE Het Emplacement. Bestuur en Kluscommissie doen van tijd tot tijd inspecties van een aantal onderhoudszaken die sowieso aandacht vragen.

Lees meer...

 

Jaarlijks Onderhoud

Voor periodiek onderhoud gedurende het jaar zijn in de meeste gevallen contracten afgesloten. Vanwege verschillende storingen die we gehad hebben is dit geen overbodige luxe. Het handboek voorziet in de nodige telefoonnummers van installatie en/of reparatiebedijven mocht de nood aan de man komen. Uiteraard wordt het handboek voortdurend aangepast aan mutaties. Zo staat er bijvoorbeeld ook het noodzakelijke kleurenschema met de RAL nummers voor de schilders van het schildersbedrijf in.

Lees meer...

 

Meerjaren onderhoud

Aan het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) is uiteraard tegelijk een begroting – de Meerjaren Onderhoud Begroting (MJOB) -- gekoppeld na zorgvuldige en realistische berekening uitgaande van bestaande en/of nieuwe vaste contracten en/of adviezen van dienstverlenende bedrijven. Daarbij is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering en btw van deze afznderlijke dienstverleners. Ook worden de dienstverleners regelmatig afzonderlijk beoordeeld op prijs/kwaliteitsverhouding.